Monday, January 03, 2011

Kuluttajaviranomaisille

Tarvitsemme suurempaa yksimielisyyttä tärkeässä kuluttajien etujen ajamisessa. Selvyyden vuoksi muutama teesi:

1. Kuluttajan etu tarkoittaa palvelun jatkuvaa kehittämistä ja kustannustason alentamista jotta hintakilpailukyky säilyy

2. Kaikki toimet jotka alentavat ympäristökuormaa ovat tarpeellisia. Digitalisointi on keskeinen väline: vähentää materiaalikäyttöä, kuljetuksia, matkustamista, skannaustarvetta, varastointia jne).

3. Kuluttajat maksavat kaikki kustannukset ja on heidän etunsa mukaista että he tiedostavat sen ja mahdollisimman usein myös näkevät sen suoraan läpinäkyvässä hinnoittelussa joka ohjaa loogisiin valintoihin ja lisää kilpailua

4. Ohjaavaa hinnoittelua täytyy voida käyttää kaikilla aloilla (ollut keskeinen väline mm pankkialalla kun kustannuksia on voitu puolittaa ja säästöt suuremmaksi osaksi kilpailun kautta saada kuluttajille) – muuten suojellaan turhia kuluja – kun pitää aktiivisesti ja rohkein toimin pienentää kuluttajien kustannuksia. Pohjoismaissa ei olla estetty läpinäkyvää hinnoittelua paperilaskutuksen osalta.

5. Internet on käytössä lähes 80%sti kotitalouksissa – joten sen ulkopuolelle jää varsin pieni osa kansalaisista – varsinkin kun otetaan huomioon vielä työpaikka- ja mm kirjastokäyttö. Laajakaista EI ole verkkopankki- tai nettipostin käytön (siten verkkolaskun) edellytys (onko tällainen väärinkäsitys todellakin olemassa?) – tavallinen modeemiyhteys riittää oikein hyvin. Joka tapauksessa on syytä huolehtia siitä, että pieni vähemmistö saa palveluja kohtuulliseen hintaan (jos Internet-käyttäjät ohjataan paperittomaan asiointiin voivat muutkin hyötyä kustannussäästöistä – vaikka maksaisivatkin lähinnä symbolisia summia paperilaskuista).

clip_image001

tuorein tilasto

6. Pankkitili on jokaisen perusoikeus. Pankit eivät kieltäydy avaamasta tilejä maksuhäiriöiden takia – mutta henkilöllisyyttä on pakko varmentaa – lainsäädäntösyistä.

7. Verkkopankkitunnuksia on 4,9 miljoonalla suomalaisella ja niitä voi saada vaikka ei ole pankkitiliä – mutta siinäkin henkilöllisyyden todistaminen on regulaation perusteella tarpeellinen.

8. Mobiilitunnistus on laajennus tunnistuspalveluissa ja sen linjauksista on yksimielisesti sovittu Tietoyhteiskuntaneuvoston alaisessa työryhmässä (mukana koko julkinen sektori, operaattorit pankit jne).

9. Palveluiden kehittämistä ei pidä hidastaa asettamalla palveluntarjoajille pakko tehdä poliittisesti vaikeita sopimusten irtisanomisoperaatioita – kunhan kuluttajalle jää järkeviä ja helppoja vaihtoehtoja jos hän valitsee sopimuksen irtisanomista.

No comments:

http://www.meebo.com/rooms